Voda, kanalizácia

Pre našich zákazníkov vykonávame montáže, opravy a údržby vnútorných rozvodov (vrátane prípojky) studenej a teplej vody, kanalizácie, plynu, vrátane montáže armatúr, spotrebičov, vykonávanie tlakových skúšok (vrátane uvádzania do prevádzky) v objektoch bytovej, občianskej a priemyslovej výstavby za použitia mechanického spojovania, lepenia, zvárania, spájkovania alebo iných technológii.

Inštalatérske práce:

montáže rozvodov studenej a teplej vody

výmeny a montáže zdravotnej keramiky

výmeny, opravy a montáže ohrievačov vody

montáže vodovodných prípojok vr. Výkopových prác

výmena a montáže nových a repasovaných vodomerov

vykonávame kúrenárske práce – montáž a oprava vykurovacích systémov, výmena radiátorových ventilov za termostatické ventily, výmena a montáž plechových a liatinových radiátorov, kúpeľňových rebríkov…

Kúrenárske práce:

kompletné rozvody a rekonštrukcie vykurovacích systémov

etážové vykurovanie

montáž a dodávka radiátorov

výmeny radiátorových ventilov

podlahové kúrenie – regulácia vykurovacích systémov

Kanalizácie, odpady:

montáže a demontáže všetkých druhov kanalizačného potrubia

opravy kanalizácie a odpadu

domové čistenie kanalizačného a odpadového potrubia

opravy kanalizácie