Chladenie

Klimatizácie

Výhody na prvý pohľad

Funkcia automatického čistenia

Pohodlný a zdravý spánok pomocou zmeny nastavenej teploty prispôsobenej vašim potrebám.

Odmrazovanie, len ak je to potrebné pre komfortné a účinné vykurovanie.

Minimálna spotreba v pohotovostnom režime.

Špeciálny snímač teploty na diaľkovom ovládaní zabezpečuje komfortnú a príjemnú klimatizáciu prostredia.

Funkcia automatického čistenia Auto Clean: Po vypnutí jednotky fúka priečne orientovaný ventilátor neustále dovnútra vnútornej jednotky vzduch, aby táto zostala suchá a čistá.

Snímateľný a umývateľný kryt.

Rovnomerná cirkulácia vzduchu pomocou lamiel s veľkým uhlom výkyvu.

Umývateľný filter.

Turbo funkcia umožňuje rýchlejší prístup k nastaveniu teploty.

Zamedzenie studenéno vzduchu: Rýchly ohrev medenej rúrky zaručuje, že nedôjde k vyfukovaniu vzduchu skôr, ako tento dosiahol nastavenú teplotu.

Možnosť udržiavania stálej teploty miestnosti 8 °C a zamedzenie jej premrznutiu.