Fotovoltaika

Solárnu elektráreň možno stavať na rodinných domoch, chatách, rôznych prístreškoch či na voľnej ploche.

Funkcia Fotovoltaického systému je prostá. Svetlo dopadajúce na povrch solárneho panelu je premenené na elektrinu. Tento jav sa odohráva v slnečných FV článkoch. Vzájomným spôsobom slnečného žiarenia a hmoty dochádza k pohlcovaniu fotónov a uvoľňovaniu elektrónov. V polovodiči potom vznikajú voľné elektrické, náboje, eletrón-diera, ktoré sú už ako elektrická energia odvádzaná zo solárneho článku cez regulátor dobíjaný do akumulátora, ku spotrebiču alebo do rozvodnej siete.

Články sa dnes nevyrábajú len vo forme panelov, ale veľa firiem ich montuje do strešných krytín alebo vonkajších materiálov na stavbu fasád budov. Inštalovanie slnečných článkov do stavebných prvkov výrazne znižuje náklady, pričom slnečné články pôsobia na budovách tiež veľmi esteticky.

Z FV panelov sa dnes inštalujú napr. firemné logá, cirkevné symboly a pod.

Veľmi vhodná je montáž na fasády objektov. Obzvlášť v letných mesiacoch ochránia objekt pred prehriatím.

Elektrina vyrobená za pomocou FV systému je absolútne najčistejšia energia, ktorú je schopný človek vyrobiť. Neprodukuje žiadne škodlivé látky do ovzdušia, ako tepelné elektrárne, neprodukuje hluk, ako veterné elektrárne a v neposlednej rade nepotrebuje zložitú údržbu ako hydroelektrárne, alebo atómová energia. Po celú dobu životnosti (FV panely cca 30 rokov) vyžadujú FV systémy minimálnu údržbu.

Fotovoltaický modul Vitovolt 200 sa skladá z celkom 48 polykryštalických krémikových článkov. Vďaka sériovému zapojeniu článkov môže jednotlivý fotovoltaický modul dosiahnúť max. výkon 175 Wp.

Ukážky z realizovaných akcií: tu